Posiadamy autorską aplikację do zarządzania procesami logistycznymi i sprzedaży.  Aplikacja ta jest systemem otwartym, gotowym do ciągłej modernizacji uwzględniającym wszelkie istotne potrzeby i zmiany w obsłudze  dostawców i odbiorców. System dzieli się na moduły dedykowane użytkownikom z oznaczeniem zakresu możliwości ich wykorzystania – funkcji i dostępu. Umożliwia wykonanie szerokiego zakresu raportów i analiz.

Nasz zespół informatyków:

 • jest otwarty na współpracę i komunikację z innymi systemami i środowiskami IT
 • sprawnie dostosowuje system do zmiennych potrzeb naszych Klientów
 • automatyzuje każdy możliwy proces

Atuty aplikacji:

 • integracja z systemami informatycznymi dostawców jak i odbiorców (VLAN, FTP(S), HTTP(S) w połączeniu z EDI, XML, CSV i innymi formatami dokumentów)
 • zarządzanie stokiem w magazynie głównym jak i w magazynach zewnętrznych
 • możliwość odwzorowania stoiska sprzedaży w systemie informatycznym
 • zautomatyzowanie procesu domawiania (replenishment) towaru sprzedanego
 • rozbudowane analizy sprzedaży
 • współpraca z urządzeniami mobilnymi wspierającymi pracę przedstawicieli handlowych i pracowników magazynu
 • zautomatyzowanie procesu powiadamiania poprzez email i SMS o wybranych zdarzeniach
 • elektroniczne połączenie z systemem doręczania przesyłek DPD
 • personalizacja zakresu dostępu i monitoring użytkowników systemu
 • zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa wymiany danych