• wystawianie wszelkich dokumentów magazynowych oraz sprzedaży
  • stały kontakt z Działami Finansowymi Odbiorców,
  • monitorowanie i kontrolowanie terminów płatności, ustalanie sald, wyjaśnianie  stwierdzonych nieprawidłowości księgowych….
  • precyzyjne rozliczanie należności w podziale na właścicieli produktów,
  • stały kontakt z faktorem i rozliczanie przedpłaconych należności
  • zgłaszanie przeterminowanych należności do windykacji