• zespół praktyków będących w dobrych relacjach z odbiorcami,
  • IT dostosowane do bieżących potrzeb rynku,
  • elastyczne, praktyczne i zadaniowe podejście,
  • dostosowanie do zmiennych wymagań odbiorców,
  • klarowna polityka współpracy,
  • otwartość w wymianie danych pomiędzy uczestnikami łańcucha dostaw